VARİS TEDAVİSİ ANKARA

Yurtiçi Dergilerde Yayınları:

1. Özal E, Bingöl H, Öz BS, Bolcal C, Demirkılıç U, Tatar H. Femoropopliteal safen ven greft bypass sonrası clopidogrel kullanımının intimal hiperplazi yönünden tiklopidin ve asetil salisilik asit ( ASA) ile kıyaslanması. Gülhane Tıp Dergisi 2001; 43(2): 127-130.


2.
Özal E, Bingöl H, Öz BS, Cingöz F, Bolcal C, Günay C, Kuralay E, Tatar H. Protez kapak trombozu ve floroskopi. Türk Girişimsel Kard. Der. 2001; 5: 135-138.


3.
Bingöl H, Yılmaz AT, Özal E, Bolcal C, Demirkılıç U, Tatar H. Ciddi aort ve mitral yetmezliğinde mitral koaptasyonun sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2002; 10: 84-89.


4.
Demirkılıç U, Günay C, Bolcal C, Temizkan V, Doğancı S, Kuralay E, Tatar H. Atriyal fibrilasyonlu mitral kapak ameliyatlarında endokardiyal radyofrekans ablasyonu erken dönem sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi 2003; 4: 159-165.


5.
Bingöl H, Bolcal C, Yılmaz AT, Demirkılıç U, Tatar H. Açık kalp cerrahisinde safen ven ve radiyal arter greft insizyonlarında yara yeri problemleri. Türk Göğüs Kalp damar Cerrahisi Dergisi 2003; 11: 216-218.


6.
U.Demirkılıç, C.Bolcal, Küçükarslan N, Bingöl H, BS Öz, E Kuralay, Tatar H, Çok genç hastalarda (20–29 yaş) koroner bypass cerrahisi orta dönem sonuçları. Ana Kar Derg.2004; 4:25-9.


7.
Kuralay E, Bolcal C, Cingöz F, Arslan M, Tatar H. Akut superior mezenter arter trombozunda superior mezenter arter reimplantasyonu: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004; 12: 208–10.


8.
Kuralay E, Özal E, Yıldırım V, Bolcal C, Günay C, Tatar H. Tıkanmış olan protez greft kompozit greft oluşturulmasında getiren arter olarak kullanılabilir mi? Damar Cerrahisi Dergisi 2004; 13(2): 23-27.


9.
Bolcal C, H İyem, M Sargın, İ Mataracı, S Kılıç, U. Demirkılıç, H Tatar. Genç erkek hasta gubunda alt ekstremite lenfödem sıklığı ve sekonder lenfödeme etkili faktörler. Damar Cer Der 2005;14(1):13–17.


10.
Öz BS, Sargın M, İyem H, Bolcal C, Mataracı İ, Akay HT, Dogancı S, Tatar H. Alt ekstremite lenfödem sıklığı ve etkili faktörler.Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14(4):304-307.


11.
H Tatar, BS Öz, G Şirin, HT Akay, H İyem, K Şarkışlalı, C Bolcal, E Kuralay, U. Demirkılıç. Üst Ekstremite Damar Yaralanmaları: Cerrahi Deneyimlerimiz. Damar Cerrahisi Dergisi 2006; 15(1): 11-15.  


12.
Bolcal C, Bingöl H, Yılmaz AT, Tatar H. Ateşli silah yaralanmasına bağlı greft infeksiyonlarında alternatif yöntem “retro-sartorius baypas”: Olgu sunumu. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2006; 12(3); 242–244.


13.
Sirin G, Bolcal C, Akay T, Iyem H, Tatar H. Traumatic aneurysm of the superficial temporal artery: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007 Jan;13(1):60-62.


14.
Bolcal C, Dogancı S, Demirkılıç U, Tatar H. Koroner Bypas Cerrahisi Sonrası Görülen Hiperlaktateminin Sıklığı, Risk Faktörleri Ve Sonuçları. Turk Clin. Cardiovasc. Scienc.

 
SEO by Artio


Google

 

 

 

Varis nedir - Lazerle varis tedavisi - Fiyatlar - Site haritasi - Cerrahi tedavisi - Skleroterapi - Variste Köpük tedavisi